Diagnoskodning - nya coronaviruset

Ny information från Socialstyrelsen

Vi har fått ny information från WHO angående kodning med ICD-10 via Socialstyrelsen. För fall med det nya coronaviruset och man har beslutat att koden U07.1 ska tas i bruk för diagnosen ”2019-nCoV acute respiratory disease”.

Koden som ska användas är:
U07.1 COVID-19 [Coronavirusinfektion 2019]

Socialstyrelsen har publicerat information om detta på sin hemsida.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida