Höstens nyhetsbrev

Vi har samlat kortfattade nyheter i ett nyhetsbrev

Ur innehållet:

 • Ny riktlinje - Clinical Frailty Scale
 • Seminarium för PostIVA-uppföljning
 • IVA-chefsmöte 
 • Svenska Intensivvårdsregistret 20 år!
 • Influensasäsongen
 • Kunskapsstyrning
 • FoU-nytt
 • ESA sepsis survey
 • Automatisk dataöverföring
 • Förbättringsarbete
 • Vikt och längd
 • Tertial 3 - utökad platsregistrering

Läs nyhetsbrevet här