INTUBE study

Vård på IVA.jpg

Har vi verkligen 30% allvarliga komplikationer vid akut intubation? 
Vi vet inte - så låt oss studera detta! Tag chansen att vara med i INTUBE study.

Inkludera 20 patienter som intuberas akut på IVA vårdavdelningar och akuten. Ett perfekt ST-projekt – avgränsat, kliniskt relevant och leder till mer kunskap samt kanske till förbättrade rutiner kring akuta intubationer på er egen klinik.

Detta är en internationell multicenterstudie där vi i Sverige kan bidra och ge en nyanserad bild av verkligheten precis som i VIP1 studien där påtagliga skillnader demonstrerades mellan syd- och nord Europa. Studien startar i oktober och man kan inkludera t.o.m. mars 2019.

Om du är intresserad av att delta kontakta: christinaagvald@icuregswe.org

För mer information samt studieprotokoll läs här.

Kontakt

Namn

Christina Agvald Öhman

Telefon

Adress