Konfidensintervall i nyckeltal

Rapporter med konfidensintervall

Idag har vi publicerat rapporter med konfidensintervall (CI). Gäller för Kvalitetsindikatorn Riskjusterad mortalitet med SAPS3, Higgins och PIM3.

För SAPS3 är det undertryckt (dolt) att inte visa CI om det är <20 avlidna. För Higgins och PIM3 finns ingen undertryckning pga av alltid få avlidna. Ligger dock en lite varning i förklaringen om osäkerhet vid små tal.