Infrastruktur för nationella kvalitetsregister ska utredas

Regeringen ger E-hälsomyndigheten i uppdrag att göra en förstudie om skapandet av en gemensam digital infrastruktur för så kallade nationella kvalitetsregister som används inom vården.

Mer information finns att läsa på Regeringskansliets hemsida