Skriftlig information till patienter - Nya dataskyddsförordningen

Uppfyll informationsplikten

Vi har på vår hemsida publicerat nya mallar för patientinformation (för lokala IVA) som rekommenderas att användas vid alla svenska intensivvårdsavdelningar. Dessa är nu uppdaterade med kontaktuppgifter på Dataskyddsombud i Landstinget i Värmland. Det finns även information för vuxna patienter på lättläst svenska.

Tidigare fanns det versioner av dessa mallar på engelska. Vi arbetar på detta och lägger ut på hemsidan när de är klara.