Vecka 29-tertial 2

Glöm inte att registrera för tertial 2 

Registrera era IVA-platser på Indataportalen (genväg finns i sidfoten på hemsidan). Välj webbformuläret - Riktlinje för svensk intensivvård

Fyll i de beläggningsbara intensivvårdsplatser ni hade just vecka 29. Med beläggningsbar intensivvårdsplats menas att avdelningen har både en fysisk sängplats och personal för vård av patient med intensivvårdsbehov.