Styrelse och arbetsmöte

2018-09-17

Styrelsemöte 10:00-18:00

Protokoll från styrelsemötet 2018-09-17 Linköping

2018-09-18

Styrelse och medarbetare arbetsmöte 08:00-12:00

IVA-Chefsmöte 13:00-17:00

2018-09-19

Styrelse och medarbetare arbetsmöte 08:00-11:00