CLASSIC-studien

AdobeStock_133318850_Dropp.jpg

Var med och svara på en av de viktigaste frågorna för våra intensivvårdspatienter - Hur mycket vätska behöver en patient i septisk chock?

Evidensen för hur mycket vätska vi ska ge vid septisk chock är svag och flera mindre studier indikerar att outcome både för mortalitet och njurskada försämras när vi ger mycket vätska. Större randomiserade studier har saknats fram till nu - ta chansen att bidra till viktig ökad kunskap! Var med i CLASSIC-studien för att svara på frågan!

I CLASSIC-studien som är en prospektiv randomiserad internationell multicenterstudie kommer 1554 patienter kommer att randomiseras till restriktiv eller vanlig vätskebehandling. Primärt utfallsmått är 90-dagars mortalitet.

Studien börjar i Sverige i januari 2019. Etiskt tillstånd finns och tilläggsansökan är finansierad om ni vill delta med er intensivvårdsavdelning. För att få vara medförfattare krävs att man inkluderar 25 patienter.

Kort sammanfattning finns att läsa här

Läs gärna mer på: http://www.cric.nu/classic-protocol/

Om du är intresserad av att vara med och har frågor så hör av dig till:

maria.cronhjort@sll.se eller

christinaagvald@icuregswe.org