Disputation - Lars Engerström

Svenska Intensivvårdsregistret gratulerar Lars Engerström till hans disputation

Den 12/10 disputerade Lars Engerström vid den medicinska fakulteten i Linköping. Avhandlingen “The Significance of Risk Adjustment for the Assessment of Results in Intensive care” försvarades i Fornborgen Vrinnevisjukhuset, Norrköping.
Fakultetsopponent var Professor Kathy Rowan, Intensive care National Audit & Research Centre, London UK

Om man ska studera utvecklingen av mortaliteten i intensivvården över tid eller jämföra olika avdelningar behöver man någon form av riskjustering för att analysen ska bli meningsfull eftersom patienternas överlevnad varierar med sjukdomens prognos. Med hjälp av riskjusteringsmodeller kan en förväntad mortalitet beräknas. Den faktiskt observerade mortaliteten kan sedan jämföras med den förväntade mortaliteten, vilket ger en så kallad riskjusterad mortalitet.

Avhandlingen finns här

ISBN 978-91-7685-228-6
ISSN 0345-0082