Information angående mortalitetsuppföljning

Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) följer kontinuerligt upp ev mortalitet för våra inrapporterade patienter via Skattemyndighetens tjänst NAVET.

SIR har nu tagit beslut om att inte följa upp ev mortalitet på patienter som har haft vårdtillfällen på någon IVA före 2008 dvs för mer 10 år tillbaka. Vårdtillfällen inrapporterade 2008 och framåt berörs ej utan följs framgent upp som vanligt. Således berörs ej Utdataportalen eftersom den innehåller data from 2008 och framåt.

Obs! Ni som tar hem mortalitetfil från oss har nu färre poster i filen (ni som rapporterade data före 2008). Det innebär att de som har vårdtillfälle före 2008 inte längre finns med i filen.