Nya ICD-koder för covid-19 pandemin

Två nya diagnoskoder som gäller f.o.m. 2020-10-16 efter beslut från WHO och Socialstyrelsen.

U09.9 - Postinfektiöst tillstånd efter covid-19

Tilläggskod som kan användas för beskrivning av ett tillstånds samband med covid-19. Koden ska inte användas vid pågående covid-19.
Kan inte vara en huvudsaklig IVA-diagnos.

Kodningsexempel:
Patient som för fem månader sedan insjuknade i covid-19. Har nu kvarvarande symtom i form av anosmi (avsaknad av luktsinne).
R43.0 Anosmi + U09.9 Postinfektiöst tillstånd efter covid-19

U10.9 - Multisystemiskt inflammatoriskt
syndrom associerat med covid-19

Exempel:

Tillstånd tidsmässigt associerat med covid-19:

  • Cytokinstorm
  • Kawasaki-liknande syndrom
  • Multisystem Inflammatory Syndrome in Children [MIS-C]
  •  Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome [PIMS]
Utesluter:
Mukokutant lymfkörtelsyndrom [Kawasaki] (M30.3)

Kodningsexempel (aktuell tolkning som kan komma att ändras)
Tidsmässigt i anslutning till Covidinfektion. U07.1 Covid-19, virus påvisat + U10,9 Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med covid-19.

Bedöms covid-19 infektionen ej vara aktuell men det föreligger fortsatt inflammatoriskt syndrom kan U10.9 användas som fristående diagnos och då också väljas som huvudsaklig IVA-diagnos om detta är relevant.

 

U07.1 och U07.2 aggregeras till SIR-kod JA36
Z86.1A, U09.9 och U10.9 aggregeras till SIR-kod JA37