Nya rapporter på utdataportalen - CFS

CFS - Clinical Frailty Scale

Allt fler studier visar att graden av frailty (skörhet) är en viktig parameter för bland annat mortaliteten hos patienterna som läggs in på IVA. Frailty visar på en annan dimension än riskjusteringssystem som SAPS3. Registrering av frailty ger också en beskrivning av vilka patienter det är som kommer till intensivvården. Bedömning av frailty kan användas för att identifiera individer med hög risk att drabbas av negativa händelser eller komplikationer och därmed behöver extra omsorg vid flytt från IVA till vårdavdelning samt för att identifiera individer som trots hög ålder har goda möjligheter att tåla en avancerad behandling.

Fördelning av bedömning

Diagrammet visar fördelning av bedömning med Clinical Frailty Scale.
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen

Fördelning av bedömning med Clinical Frailty Scale

Diagrammet visar fördelning av bedömning med Clinical Frailty Scale per avdelning.
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen