Säker sepsisvård

SIR deltar i arbetet med att förbättra det nationella sepsisarbetet

Vi deltar bl a med en rad andra professionella organisationer i projektet Säker Sepsisvård. (Se bifogad information).

Vi söker nu intresserade läkare och sjuksköterskor som vill delta som granskare i det fortsatta arbetet. Intresserade anmäler sig till par.lindgren@icuregswe.org eller saker.sepsis@lof.se (ange att ni representerar SIR).

Pilotgranskningar utförs nu under hösten i Jönköping, Eksjö, Värnamo, Ljungby och SÖS. Mer information finns på: 
https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/saker-sepsisvard/