SEPSIS 3 – Vilken ICD10-kod?

Synsättet på sjukdomstillstånd med sepsis har utvecklats och en internationell arbetsgrupp har tagit fram nya definitioner och diagnostiska kriterier för sepsis och septisk chock, Sepsis-3.

En svensk konsensusgrupp har på uppdrag av Svenska Infektionsläkarföreningen, Svensk förening för akutsjukvård, Svensk förening för anestesi och intensivvård samt Svenska Intensivvårdsregistret enats om hur Sepsis-3 bör användas inom svensk sjukvård.
Läs mer…