Alla TIVA-avdelningar skickar data

SIR välkomnar Karlskrona TIVA som sedan 1 januari 2021 har börjat skicka in data om sina vårdtillfällen

Detta innebär att samtliga TIVA-avdelningar skickar in data till SIR vilket möjliggör jämförelser mellan avdelningarna via SIR:s utdataportal.
SIR | Utdataportalen (icuregswe.org)

SIR har även lagt till en nyare kalibrering av svenska IVA-Higgins i utdataportalen. Den är något bättre kalibrerad och möjliggör beräkning även om parametrar saknas.
SIR | Utdataportalen (icuregswe.org)

Den tidigare IVA-Higgins finns kvar på portalen som Nyckeltal (äldre) och VLAD (äldre)

Mer information finns i riktlinjen för Riskjustering

IVA-Higgins

Diagrammet visar SMR baserad på IVA-Higgins 30-dagarsmortalitet
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen

TIVA-avdelningar

Diagrammet visar antal inrapporterade vårdtillfällen med vårdtyp TIVA
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen