PostIVA-seminarium

Dokumentation från dagen finns här

I början av september arrangerade Svenska Intensivvårdsregistret återigen ett seminarium för PostIVA på World Trade Center i Stockholm.

Program

Indata - Statistik på egen avdelning

Utdata - Portalen för PostIVA

Samtalsmetodik

Aktuell forskning och utveckling inom området:
 - Uppsala

 - Sundsvall

- Linköping