PostIVA-seminarium

Välkommen till höstens seminarium för PostIVA

Obs! Fullbokat

I början av september arrangerar Svenska Intensivvårdsregistret återigen ett seminarium för PostIVA på World Trade Center i Stockholm.

Preliminärt program:

  • Samtalsmetodik - En inblick inom kommunikation samt konkreta exempel
  • Indata - Statistik på egen avdelning
  • Utdata - Portalen för PostIVA
  • Aktuell forskning och utveckling  inom området
  • Gruppdiskussioner

Kostnad: 900 kr exklusive moms. Lunch och fika ingår.
Anmälan är bindande men byte av person kan ske.