SIR:s årliga konferens 2019

VG_2018.jpg

Dokumentation från konferensen

Program 

Årsmöteshandlingar 

Onsdag 13 mars

Gott och blandat
Johnny Hillgren - SIR

Säker kvalitet intensivvård 
Peter Nordlund, Pär Lindgren - SIR

ECMO - vid respiratorisk och cirkulatorisk svikt
Micke Broman - Överläkare Phd, ECMO Centrum Karolinska univeritetssjukhuset

Kunskapsstyrning
Johnny Hillgren - SIR

Ny i SIR
Christina Agvald Öhman - SIR

Diagnoser
Pär Lindgren - SIR

Speglar riktlinjen för sederingsskala och sederingsmål god vård av respiratorbehandlade patienter?
Eva Åkerman, Lars Engerström - SIR

Torsdag 14 mars

E-learning - nya filmer och vad planeras framöver
Caroline Mårdh - SIR

Hittar du på utdataportalen?
Peter Nordlund, Ritva Kiiski Berggren - SIR

Förbättringsarbete kopplat till SIR-data
Att förbättra möjligheter för patienter att få vård på rätt nivå
Brian Cleaver - Överläkare, Södersjukhuset Stockholm
Återinläggning IVA, utvärdering och förbättringsarbete
Andreas Granath - Överläkare, Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Hur går det för våra patienter?
Lars Engerström - SIR

Nattlig utskrivning, en borttagen kvalitetsindikator
Fredric Parenmark - Överläkare, Gävle Sjukhus

Varför registrerar vi SOFA?
Christina Agvald Öhman - SIR 

Registreringsövningar
Grupp 1 - Pär Lindgren - SIR
Grupp 2 - Anna Eriksson och Therese Appelqvist - SIR

Kommunikation - Behöver vi det i framtiden?
Christina Agvald Öhman - SIR
Cecilia Escher - Överläkare PhD, Jane Hodson - Specialistsjuksköterska
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge