Årsmöte 2019

Årsmöte för verksamhetsåret 2018

Årsmötesprotokoll 2019-03-13 för verksamhetsåret 2018

Årsmöteshandlingar 
Dagordning 

Årsberättelse Ordförande

Årsberättelse FoU

Årsberättelse IT

Revisionberättelse 2018

Verksamhetsplan