Q3. Isolering av IVA-patienter med multiresistenta bakterier

Adekvat isolering av patienter infekterade eller koloniserade med multiresistenta bakterier motverkar spridning av dessa till andra patienter. Detta medför i sin tur minskad risk att patienter utvecklar svårbehandlade infektioner, minskad risk för inadekvat empirisk antibiotikabehandling och minskad användning av bredspektrumantibiotika. 

Isolering av bakteriell multiresistens

Diagrammet visar andelen vårdtillfällen med bakteriell multiresistens som har smittisolerats.
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen