Q3. Isolering av IVA-patienter med multiresistenta bakterier

Adekvat isolering av patienter infekterade eller koloniserade med multiresistenta bakterier motverkar spridning av dessa till andra patienter. Detta medför i sin tur minskad risk att patienter utvecklar svårbehandlade infektioner, minskad risk för inadekvat empirisk antibiotikabehandling och minskad användning av bredspektrumantibiotika.