Q8. Användning av sederingsskala och sederingsmål

Enligt riktlinjen bör registrering ske för alla patienter som behandlas med invasiv ventilation, oavsett om patienten för tillfället får sederande läkemedel. Skälet till detta är att undvika oklarheter avseende när registrering ska ske, att undvika behov av att definiera vilka läkemedel som ska betraktas som sederande samt att monitorering med sederingsskala är önskvärt även för patienter som inte får sederande läkemedel, t.ex. för att dokumentera agitation. 

Användning av sederingsskala och sederingsmål

Diagrammet visar andel (%) registreringstillfällen (rtf) av patienter som vårdas med IVB, där sederingsgraden övervakas med sederingsskala och att det finns ett dokumenterat sederingsmål.
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen