Kategori: Abstract
Titel
"Direct oral anticoagulant use and risk of severe COVID-19"
Abstract
J Intern Med
Författare
Flam B, Wintzell V, Ludvigsson J F et al
Publicerad
2020