Återinläggning IVA

Andreas Granath presenterade under SIR:s konferens 14 mars 2019 det utvärdering- och förbättringsarbete de arbetat med på Länssjukhuset Ryhov Jönköping.

Återinläggning IVA