Östersund - Audit

Hur var det att genomgå en audit med SIR?

Erfarenheter av att ha blivit granskad