Projekt från QRC

QRC Coachingakademin ger stöd åt verksamheter i att bygga en struktur för kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete

Läs mer på QRC Coachingsakademins webbplats

Deltagande avdelningar:

2016 - Södersjukhuset IVA - Behandlingsstrategi
2015 - Uppsala CIVA - Respiratorvård
2015 - Östersund
2014 - Södersjukhuset IVA
2014 - Karolinska Huddinge IVA
2013 - Karolinska NIVA
 

Under SIR:s årliga konferens 2016 visade Östersund IVA denna presentation
Coachingakademin - Östersund
Under SIR:s årliga konferens 2015 visades dessa presentationer:
Karolinska Huddinge IVA
Södersjukhuset IVA
Under SIR:s årliga konferens 2014 presenterade Karolinska NIVA sitt förbättringsarbete
Bättre vård med Kvalitetsregister

Posters från deltagande team

Vem får komma in? Vem får stanna kvar? - behandlingsstrategi för intensivvårdspatienter
Team: Södersjukhuset IVA, 2015

Ökad patientsäkerhet vid utskrivning från IVA - ett led i att minska återinläggningar inom 72 timmar 
Team: Karolinska Huddinge IVA, 2015

Kvalitetsregister som verktyg i förbättringsarbete

Förbättringsarbete Uppsala CIVA

Respiratorvård

Förbättringsarbete Södersjukhuset IVA

Behandlingsstrategi