Mortalitet och morbiditet bland dialyskrävande intensivvårdspatienter

Från Uppsala CIVA:

En deskriptiv, retroperspektiv registerstudie

Mortalitet och morbiditet bland dialyskrävande intensivvårdspatienter