Trakeotomerade intensivvårdspatienter

En deskriptiv studie av mortalitet och morbiditet hos patienter på Centralintensiven vid Akademiska sjukhuset.

Trakeotomerade intensivvårdspatienter