Att förbättra möjligheter för patienter att få vård på rätt nivå

2018 vann Södersjukhuset priset som Årets IVA under SIR:s årliga konferens. Under konferensen 2019 presenterade Brian Cleaver förbättringsarbetet.

Att förbättra möjligheter för patienter att få vård på rätt nivå