VTS i relation till bemanning

Under SIR:s årliga konferens berättade Falun hur de arbetade med VTS i relation till bemanning

Falun:s presentation