Ämne: Operationskoder

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson
Senast uppdaterad
8 januari 2021 kl. 08:20
Fråga
Avsändare: Region Östergötland

Vi får felkoden: "Åtgärdskoden PAQ21 är inte en giltig kod för tiden 2021-01-02 16:35, åtgärden är giltig till och med 2020-12-31" när PAWS försöker skicka in våra vårdtillfällen. Varför kan inte denna operationskod skickas in.

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Denna kod är inte giltig from 2021-01-01 Det är nya åtgärdskoder för kärlkirurgi från 1 januari 2021.

Kärlkirurgin har genomgått en snabb teknisk utveckling, framför allt när det gäller venösa och endovaskulära operationer. Koderna i Klassifikation av kirurgiska åtgärder som berör kärlkirurgi är därför otillräckliga. Från årsskiftet utgår kapitel P och ersätts av kapitel V. Den nya strukturen för kärlkirurgiska åtgärdskoder tas i bruk 1 januari 2021 och inkluderar nu alla i dag förekommande kärloperationer.
Se mer information:
Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) - Socialstyrelsen
Kontakta din lokala systemansvarige för uppdatering av era kodlistor.