Årsmöte

Årsmöte för verksamhetsåret 2020

Svenska Intensivvårdsregistrets årsmöte för verksamhetsåret 2020 genomförs digitalt via Teams 2021-03-17 kl. 16:00-17:00.

Länk kommer senare.

Kompletta handlingar kommer att publiceras här senast två veckor före årsmötet.

Förslag till årsmötet för beslut skall vara styrelsen tillhanda minst tre veckor före årsmötet så att handlingarna kan tillställas medlemmarna med övriga årsmöteshandlingar.

Dagordning

Årsberättelse Ordförande

Årsberättelse FoU

Årsberättelse IT

Verksamhetsplan 2021