Uppstartsmöte - audit

Efter uppstartsmöte i augusti fortsätter SIR med audit

Tider är preliminära