Förmöte BIVA 2020

Förmöte till SIR:s årliga konferens med BIVA-gruppen

Svenska Intensivvårdsregistret ordnar förmöten med olika arbetsgrupper dagen före SIR:s ordinarie fortbildningskurs på Vår Gård i Saltsjöbaden.

Riktade inbjudningar skickas ut till berörda deltagare. Agenda till mötet ansvarar arbetsgruppen för. Minnesanteckningar från mötet kommer att publiceras här.

  • Fika finns från 09:45
  • Lunch 12:15
  • Fika 15:00
  • Gemensam avstämning 16:00

Minnesanteckningar 2020-03-10 Saltsjöbaden