Förmöte NIVA 2020

Förmöte till SIR:s årliga konferens med NIVA-gruppen

Svenska Intensivvårdsregistret ordnar förmöten med olika arbetsgrupper dagen före SIR:s ordinarie fortbildningskurs på Vår Gård i Saltsjöbaden. SIR står för kostnaden för dessa förmöten för max 3 personer från respektive avdelning och helst då representation av både sjuksköterskor och läkare.

Riktade inbjudningar skickas ut till berörda deltagare. Agendan till mötet ansvarar arbetsgruppen för. Minnesanteckningar från mötet kommer att publiceras här.

  • Fika finns från 09:45
  • Lunch 12:15
  • Fika 15:00
  • Gemensam avstämning 16:00