Förmöte NIVA 2020

Förmöte till SIR:s årliga konferens med NIVA-gruppen

Svenska Intensivvårdsregistret ordnar förmöten med olika arbetsgrupper dagen före SIR:s ordinarie fortbildningskurs på Vår Gård i Saltsjöbaden. 

Riktade inbjudningar skickas ut till berörda deltagare. Agendan till mötet ansvarar arbetsgruppen för. Minnesanteckningar från mötet kommer att publiceras här.