Intensivvårdsmöte 2023

Svenska Intensivvårdssällskapet, SIS, arrangerar i år sitt 26:e nationella fortbildningsmöte. 

Mer information finns att läsa här (ny sida)