Intensivvårdsmötet 2021

Svenska Intensivvårdssällskapet, SIS, arrangerar i år sitt 24:e nationella fortbildningsmöte. 

Mer information finns att läsa här