Intensivvårdsmötet 2022

Svenska Intensivvårdssällskapet, SIS, arrangerar i år sitt 25:e nationella fortbildningsmöte.

Mer information finns här