Förmöte BIVA

Minnesanteckningar från mötet finns att läsa här.

Som brukligt anordnar vi förmöten för olika arbetsgrupper dagen före SIR:s ordinarie fortbildningskurs på Vår Gård i Saltsjöbaden.

SIR står för kostnaden för dessa förmöten för max 3 pers från respektive avdelning och helst då representation av både sjuksköterskor och läkare.

Agenda till era respektive förmöte är ni själva ansvariga för inom arbetsgruppen.

Minnesanteckningar från mötet finns att läsa här