SFAI & AnIva-veckan 2023

Läs mer

Information om kongressen:

Datum: 20-22 september (förkurser 19 september)

Plats: Umeå Folkets hus
www.umeafolketshus.se

Viktiga datum:

Anmälan öppnar 1 mars
Abstract öppnar 1 mars
Deadline för abstracts: 15 maj
Deadline för tidig avgift: 30 juni