Styrelsemöte

Mötet genomförs digitalt via Teams

Styrelseprotokoll 2020-12-04