Styrelsemöte

Styrelsemötet genomförs digitalt via Teams

Styrelseprotokollet från mötet publiceras här