Styrelsemöte

För SIR:s styrgrupp

Digitalt via Teams

Styrelseprotokoll 2023-03-28 Teams (PDF)