Styrelsemöte

För SIR:s styrgrupp

Digitalt via Teams

Protokoll från styrgruppsmöte 2023-08-29 Teams (PDF)