Nationell utvecklingskonferens 2020

Inställt!

Nationell utvecklingskonferens 2020
-hälsa, vård och omsorg

I november 2020 arrangerar SKR den första gemensamma utvecklingskonferensen för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer