Anställda medarbetare

SIR har deltidsanställda medarbetare, med en tjänstgöringsgrad mellan 20 - 80 %, i sin organisation

Vi, som alla har olika bakgrundsproffession, arbetar med allt från databearbetning, dataredovisning på vår utdataportal, datauttag på förfrågan av forskare, andra FoU-frågor, arrangemang av kurser och kongresser till daglig support till våra medlemmar. Vi ansvarar också för hantering av användarkonto och behörigheter till våra olika webbformulär.

Anställd medarbetare

Namn

Caroline Mårdh

Telefon

+46 (0)54 - 19 14 91

Adress

Kristianstad

Anställd medarbetare

Namn

Eva Åkerman

Telefon

+46 (0)54 - 19 14 93

Adress

Stockholm

Anställd medarbetare

Namn

Ritva Kiiski Berggren

Telefon

Adress

Umeå

Anställd medarbetare

Namn

Lena Andersson

Telefon

+46 (0)54 - 19 14 94

Adress

Alingsås

Ideell medarbetare

Namn

Per Hederström

Telefon

Adress

Uddevalla