Airway management procedures in Swedish emergency department patients

Airway management procedures in Swedish emergency department patients - a national retrospective study

Artikel med data från Svenska Intensivvårdsregistret

Publicerad 2022-04-21 BMC Emergency Medicine

Författare: Wilhelms SB, Wilhelms DB

https://bmcemergmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12873-022-00627-3

doi: 10.1186/s12873-022-00627-3. PMID: 35448960; PMCID: PMC9026936