Alla 83 IVA rapporterar nu data till SIR

SIR välkomnar  Uppsala NIVA som sedan 8 mars 2021 har börjat skicka in data om sina vårdtillfällen.

Detta innebär att samtliga NIVA-avdelningar skickar in data till SIR vilket även möjliggör jämförelser mellan avdelningarna via SIR:s utdataportal.

Det innebär även att samtliga 83 intensivvårdsavdelningar i Sverige nu rapporterar data till Svenska Intensivvårdsregistret.