IVA-vårdade och avlidna bland sjukhusvårdade covid-19 patienter i Sverige

För dimensioneringen av covid-19-vården är det viktigt att följa kohorten av sjukhusvårdade covid-19-patienter avseende bl.a. behovet av intensivvård

Sjunkande andelar IVA-vårdade och avlidna bland sjukhusvårdade covid-19 patienter i Sverige

Läs hela analysen i faktabladet