Antal vårdtillfälle vs antal personer

Kompletterad rapport på Utdataportalen

Rapporten Antal vårdtillfällen har nu kompletterats med uppgift antal unika personer som vårdtillfällena består av. En person kan ha fler än ett vårdtillfälle.

Rapporten finner ni på Utdataportalen och under:
Rapporter/Demografi/Antal vårdtillfällen.
Grafen visar antal vårdtillfällen. Under Detaljer finner man även antal personer.

Se rapport nedan

Rapporterat antal vårdtillfällen

Rapporten har nu kompletterats med uppgift om antal unika personer som vårdtillfällena består av. Grafen visar antal vårdtillfällen. Under Detaljer finner man nu även antal personer.
Se fullständig rapport på Utdataportalen