Antalet organdonatorer det högsta som noterats

Men behovet av organ och vävnader är fortsatt betydligt större än tillgången. 

För trettonde året i följd uppmärksammar Socialstyrelsen därför frågan om organ- och vävnadsdonation i en kampanj för att få fler att ta ställning i donationsregistret.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida